Εργασίες ΕΑΠ και ΑΠΚΥ

“Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που είμαστε, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που κάνουμε”

Όντας και οι ίδιοι απόφοιτοι των τμημάτων Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Πολιτισμού, γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των φοιτητικών εργασιών που απαιτούνται τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΕΑΠ. Με γνώμονα την αυθεντικότητα των κειμένων, την συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα, το χαμηλό κόστος και την άμεση επικοινωνία με το άτομο που αναλαμβάνει την υποστήριξη σας, εξασφαλίζετε την επιτυχία των φοιτητικών σας εργασιών. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα για διαδικτυαμά μαθήματα.

Στο Syngramma αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την υποστήριξη των φοιτητικων εργασιών για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το ΕΑΠ και το ΑΠΚΥ ορίζουν ότι στο προπτυχιακό επίπεδο, ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια οφείλουν να παραδώσουν τρεις ή τέσσερις γραπτές φοιτητικές εργασίες  για κάθε θεματική ενότητα που επιλέγουν, ώστε  να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους. Η εκπόνηση των εργασιών είναι μια απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία, ειδικά όταν υπάρχει ένα πιεστικό επαγγελματικό και οικογενειακό περιβάλλον. Ανεξάρτητα από τον αριθμό και το αντικείμενο των ενοτήτων που έχετε επιλέξει, το Syngramma μπορεί να σας βοηθήσει στην εκπόνηση των φοιτητικών εργασιών που απαιτούνται για κάθε θεματική ενότητα. Κάθε εργασία βασίζεται σε πλούσια βιβλιογραφία, είναι αυθεντική και πρωτότυπη, χωρίς λογοκλοπές και χωρίς πλαγιαρισμούς. Επίσης, παρέχουμε σημειώσεις για την μελέτη του κάθε μαθήματος.

Κάποια από τα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών που καλύπτουμε για το ΕΑΠ και το ΑΚΠΚΥ είναι τα εξής:

ΕΑΠ: ΕΠΟ (Ευρωπαϊκός Πολιτισμός), ΕΛΠ (Ελληνικός Πολιτισμός), ΠΛΗ (Πληροφορική), ΔΕΟ (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών), ΤΡΑ (Τραπεζική), ΔΤΕ (Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων), ΔΠΜ (Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων).

ΑΠΚΥ: ΕΛΛ (Ελληνικός Πολιτισμός), ΔΕ (Διοίκηση Επιχειρήσεων), ΟΙΚ (Οικονομικά), ΕΔ (Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία), ΤΧ (Τραπεζική και Χρηματοικονομική), ΔΜΥ (Διοίκηση Μονάδων Υγείας).

Στο Syngramma φροντίζουμε για την εκπόνηση της φοιτητικής εργασίας σε όλα τα στάδια, και προσφέρουμε δωρεάν τις απαραίτητες διορθώσεις, εφόσον χρειαστούν.

 

  • Υψηλή ποιότητα εκπόνησης ακαδημαϊκών εργασιών
  • Προσαρμογή στις οδηγίες του καθηγητή
  • Ευρεία βιβλιογραφία
  • Σημειώσεις και αποδελτίωση βιβλίων για τις τελικές εξετάσεις
  • Ανταγωνιστικές τιμές
elΕλληνικά