Πτυχιακές-Διπλωματικές Εργασίες

Πτυχιακές Εργασίες,Διπλωματικές Εργασίες,Φοιτητικές Εργασίες,Μεταπτυχιακές Εργασίες

Η εκπόνηση μιας καλής πτυχιακής εργασίας είναι η βάση για την μετέπειτα ακαδημαϊκή πορεία κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτριας σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Κάθε επιτυχημένη διπλωματική εργασία βασίζεται σε μια εκτενή βιβλιογραφία, ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση όπως βιβλία, δημοσιεύσεις σε journal, ακαδημαϊκά άρθρα και μελέτες, έρευνες, κα. Σε κάποιες περιπτώσεις, η πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει και την διεξαγωγή κάποιας ποιοτικής ή ποσοτικής έρευνας. Κατά την διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, ο υπεύθυνος καθηγητής παρατηρεί και κάνει τα απαραίτητα σχόλια ώστε να γίνουν οι διορθώσεις για την τελική παράδοση της εργασίας.

Το Syngramma προσφέρει υπηρεσίες ολοκληρωμένης υποστήριξης και επιμέλειας κάθε πτυχιακής μελέτης πάνω στο αντικείμενο της σχολής σας. Φροντίζουμε για την εξατομικευμένη κάλυψη των αναγκών της διπλωματικής σας, είτε πρόκειται για βιβλιογραφική ανασκόπηση κάποιου θέματος είτε πρόκειται για τον συνδυασμό βιβλιογραφικής ανασκόπησης και πραγματοποίηση έρευνας.

Κάποιες από τις υπηρεσίες που θα εξασφαλίσεται σε εμάς σε τιμές ανταγωνιστικές είναι οι εξής:

  • Τμηματικές παραδόσεις
  • Συνεχής επικοινωνία και ενημέρωση για την πορεία της πτυχιακής
  • Σύνταξη της ερευνητικής πρότασης
  • Βιβλιογραφική ανασκόπηση
  • Συγκέντρωση βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξενόγλωσσης
  • Εκπόνηση θεωρητικού μέρους
  • Πραγματοποίηση ερευνητικού μέρους (ποσοτική ή ποιοτική έρευνα, εφόσον χρειαστεί)
  • Συστήματα παραπομπών Harvard και APA

Δεν πλαγιαρίζουμε. Δεν ενθαρρύνουμε την λογοκλοπή.

Στο Syngramma φροντίζουμε ώστε η πτυχιακή εργασία να είναι πρωτότυπη, εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.

Ο κύκλος σπουδών κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτριας ολοκληρώνεται με επιτυχία.