Υποστήριξη και Υπηρεσίες

Πτυχιακές Εργασίες,Διπλωματικές Εργασίες,Φοιτητικές Εργασίες,Μεταπτυχιακές Εργασίες

Στο Syngramma αναλαμβάνουμε την υποστήριξη και επιμέλεια της φοιτητικής σας εργασίας σε κάθε σας βήμα. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία, από την προετοιμασία μέχρι την τελική παρουσίαση της.

Οι έμπειροι συνεργάτες μας εργάζονται πάνω στην δημιουργία ερευνητικών προτάσεων, την υποστήριξη σε ποιοτική και ποσοτική έρευνα, την αναζήτηση πλούσιας βιβλιογραφίας,  την επιμέλεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, και την εκπόνηση σημειώσεων, την δημιουργία παρουσιάσεων Power Point.

Με άμεση προσαρμογή στις ανάγκες του ακαδημαϊκού σας χρονοδιαγράμματος  και στις πιο οικονομικές τιμές καλύπτουμε τις ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ενδεικτικά πεδιά που καλύπτουμε:
 • Παιδαγωγικά
 • Ιστορικό
 • Ψυχολογίας
 • Διεθνών σπουδών
 • Δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας
 • Κοινωνικών επιστημών
 • Πολιτικών επιστημών
 • Φιλοσοφίας
 • Φιλολογίας
 • Ιστορικό-Αρχαιολογικό
 • Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης

Φοιτητικές εργασίες
-Πτυχιακές: Η πτυχιακή αποτελεί τον κορμό της ακαδημαϊκής σας πορείας. Μια ολοκληρωμένη πτυχιακή προσφέρει μια σαφή κατεύθυνση και ένα επιπλέον εφόδιο για την μελλοντική σας ακαδημαϊκή ή επαγγελματική σας εξέλιξη
-Μεταπτυχιακές: Η μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί ίσως το σημαντικότερο στάδιο στη φοιτητική σταδιοδρομία γιατί μπορεί να αποτελέσει είτε το καταληκτικό στάδιο των σπουδών σας που θα οδηγήσει στην ενίσχυση του επαγγελματικού σας προφίλ είτε το ενδιαμέσο στάδιο που θα οδηγήσει στην απόκτηση ενός διδακτορικού διπλώματος.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία στο τηλέφωνο 6972869607
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@syngramma.gr