1 Μεταπτυχιακή & 7 Προπτυχιακές Υποτροφίες, Κληροδότημα Κωνστ. Φωτεινού

1 Μεταπτυχιακή & 7 Προπτυχιακές Υποτροφίες, Κληροδότημα Κωνστ. Φωτεινού

Το κληροδότημα ΚΩΝΣΤ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ, υπέρ του χωριού Πλάτης, τοπ. κοινότητας Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, μετά από την απόφαση των εκτελεστών της διαθήκης 16/2018 προκηρύσσει τις υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 και προσκαλεί τους δικαιούχους του, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες Ανώτερων και Ανώτατων Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εσωτερικού, που είναι μόνιμοι κάτοικοι ή καταγόμενοι από το παραπάνω χωριό, για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων υποτροφιών στις αναφερόμενες παρακάτω, προθεσμίες.

Η παραπάνω απόφαση 16/2018 και η παρούσα προκήρυξη που περιέχει και τους όρους χορήγησης των υποτροφιών, θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κληροδοτήματος www.idryma-foteinou.gr μετά από την προβλεπόμενη από τον ν.4182/2013 γνωστοποίηση της στην Αποκεντρωμένη Δ/ση Κρήτης, Δ/νση Εθν. Κληρ/των και στην Δ/νση 2βάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, και την σχετική έγκρισή της όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του.

Δικαιούχοι υποτροφίας κατά κατηγορία, σύμφωνα με την 7416/2007 απόφαση ερμηνείας της διαθήκης του Εφ. Αθ. είναι οι :

Α.- Φοιτητές και φοιτήτριες μόνιμοι κάτοικοι του χωριού Πλάτης και δημότες της τέως κοινότητας Πλάτης, σήμερα τοπική κοινότητα Πλάτης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, που απέκτησαν την ιδιότητα του δημότη στην τέως κοινότητα Πλάτης από γέννηση.

Β.- Εφόσον δεν εξαντληθεί ο αριθμός των προκηρυσσόμενων υποτροφιών στους παραπάνω (Α) φοιτητές, και περισσεύουν χρήματα, ο αριθμός συμπληρώνεται με φοιτητές των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση την οποία, η ύπαρξη δικαιούχων φοιτητών, υπαγόμενων σε προηγούμενη κατηγορία που δεν λαμβάνουν υποτροφία λόγω συμπλήρωσης του αριθμού ή του ποσού των υποτροφιών, αποκλείει από τις υποτροφίες τους φοιτητές των επόμενων κατηγοριών, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω:

1) Φοιτητές –ριες, καταγόμενοι από Πλάτη Λασιθίου και δημότες του Δήμου οροπεδίου Λασιθίου, μέχρι την απόκτηση της ιδιότητας του φοιτητή, ή την υποβολή της αίτησης υποτροφίας.

2) Φοιτητές –ριες, καταγόμενοι από το χωριό Πλάτη, ή που κατέστησαν μεταγενέστερα της γέννησής τους μόνιμοι κάτοικοι του χωριού, εφ’ όσον όμως και στις δύο περιπτώσεις απέκτησαν την ιδιότητα του δημότη στην τέως κοινότητα ή τον Δήμο που ανήκει το χωριό, τουλάχιστον δύο έτη πριν την απόκτηση της ιδιότητας του φοιτητή ή την υποβολή της σχετικής αίτησης.

3) Φοιτητές καταγόμενοι από το χωριό Πλάτη ανεξάρτητα από την ιδιότητα του δημότη και τον τόπο κατοικίας.

Με βάση τα παραπάνω, και λόγω της τρέχουσας γενικής οικονομικής συγκυρίας, της υψηλής φορολογίας και της υποχρέωσης σε υποτροφίες παλαιότερων ετών του κληροδοτήματος, διατίθεται για τις νέες υποτροφίες που θα εγκριθούν για το 2018-2019 το ποσό των 8.000€ για κάθε ένα από τα επόμενα 4-6 έτη και μετά και την παρέμβαση της Δ/ΝΣΗΣ ΕΘΝ. ΚΛΗΡ/ΤΩΝ, προκηρύσσονται επτά (7) προπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού και μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία εσωτερικού, μέχρι καλύψεως του παραπάνω ποσού.

Περισσότερες διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του κληροδοτήματος , Διός 10, Μασταμπάς, Ηράκλειο, Τ.Κ 713 05, τηλ 2810 361068, 6937997387.

Σχετικός σύνδεσμος:
1 Μεταπτυχιακή & 7 Προπτυχιακές Υποτροφίες, Κληροδότημα Κωνστ. Φωτεινού

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

elΕλληνικά