Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχτεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 υποψήφιους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ενδεικτικά τα γνωστικά αντικείμενα είναι: – Εφαρμοσμένα Οικονομικά – Μακροοικονομική Ανάλυση – Μικροοικονομική Ανάλυση – Νεότερη Οικονομική Ιστορία – Οικονομετρία – Οικονομική των Επιχειρήσεων – Πολιτική Οικονομία Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και σε άλλα θέματα…
Read more